LOGIN (IČO)

HESLO

NÁZEV VÝROBKU


Od r. 1992 dodáváme výrobky do všech typů gastronomických zařízení, např. do školních jídelen, menz, jídelen, restaurací, pizzerií, hotelů atd.

Obraťte se na nás i Vy.

Zajišťujeme rozvoz vlastní autodopravou:
po Praze do 24h, Střední Čechy do 48h.

 

Naše firma patří od roku 1993 k dominantním potravinářským velkoobchodům v pražském a středočeském regionu. Od počátku vzniku působíme ve všech segmentech gastronomických zařízení, tj. vysokoškolské menzy, jídelny, restaurace, pizzerie a hotely. V současné nabídce máme 5200 potravinářských výrobků od 120 dodavatelů. Velice úzce spolupracujeme se všemi významnými výrobci, jako jsou Hügli, Vitana, Unilever, Nestlé, Podravka-Lagris a další.

Obchodujeme s více než 2200 zákazníků, kteří jsou spokojeni jak s nabízeným sortimentem, kvalitou výrobků, tak i se spolehlivostí dodávek. S ohledem na naše kapacity můžeme všem zákazníkům vyjít vstříc v uspokojování jejich potřeb jak do množství, tak do doby dodání zboží. Obchod realizujeme formou početného týmu obchodních zástupců a s využitím všech telekomunikačních technologií. Pravidelně připravujeme pro zákazníky jak letákové, tak i speciální promoční akce s podpůrným marketingovým programem. K distribuci používáme vlastní autoopravu.

Naše firma splňuje veškeré normy správné hygienické praxe při skladování a distribuci potravin k maximální ochraně spotřebitele. Systém managementu bezpečnosti potravin byl od počátku vzniku společnosti zajištěn v souladu s legislativními požadavky ČR. V letech 2005-2006 se podařilo zajistit požadavky managementu bezpečnosti potravin na vyšší úrovni:
- Systém řízení jakosti dle ISO 9001
- Systém bezpečnosti potravin v souladu s požadavky systému HACCP

V roce 2011 jsme se rozhodli zavedený systém bezpečnosti potravin certifikovat nezávislou certifikační společností. Vzhledem k povaze činnosti jsme zvolili certifikovat systém bezpečnosti dle standardu: IFS Logistic (International food standard). Mezinárodní standard IFS Logistic prověřuje transparentnost celého logistického řetězce, tedy zda jsou veškeré logistické procesy ve společnosti nastaveny tak, aby byla zajištěna kvalita přejímaného, skladovaného a expedovaného zboží.

Veškeré kroky, které činíme, jdou k cíli - spokojený zákazník. Snažíme se o to, aby služby, které poskytujeme byly na vysoké úrovni.

Jsme připraveni Vám poskytnout informace o další možné obchodní spolupráci a stát se Vaším partnerem v gastronomii.